Hållbarhet

Vi på Sundbergs har alltid intresserat oss för hur vi kan utveckla vår verksamhet så den främjar våra kunder, samhället och omvärlden på bästa sätt. Ett starkt engagemang för långsiktighet och hållbarhet ser vi därför som en självklarhet och nödvändighet för vår gemensamma framtid.

Genom att ständigt ha kvalité och miljö i fokus, integrera innovativa lösningar och investera i grön teknik positionerar vi oss som en ledande aktör inom branschen och vår målsättning är att detta arbets- och tankesätt skall genomsyra hela vår organisation i alla led och vid varje utförd tjänst.

Solceller

I ett steg mot att bli en än mer energieffektiv och hållbar verksamhet har vi sedan vintern 2023 valt  att installera solceller i Källeryd. En anläggningen som i dagsläget täcker hela vår egen elförbrukning samt behovet vid laddning av alla företagets elfordon.

Fossilfri gasbil

Sedan september 2023 rullar vår första fossilfria LBG bil (lastbil driven på biogas) på vägarna. Bilen transporterar olika typer av schaktmassor till och från byggarbetsplatser och industrier i södra Sverige med tyngdpunkten i Västra Götaland Län.  Att investera i denna bil är en del i vårt miljöarbete mot att minska vårt koldioxidavtryck och röra sig oss från fossila bränslen.

Fair Transport

Som ett led i vårt arbete med kvalité, ansvar, miljö och trafiksäkerhet så har vi på Sundbergs sedan våren 2019 valt att registrera oss som Fair Transport-företag. På så sätt möjliggör vi för transportköpare att välja rätt bland transportföretagen. Samtidigt stärker vi en seriös och ansvarstagande åkerinäring i en allt hårdare konkurrens.

Budskap Fair Transport

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är grunden för en hållbar affär och tanken är att konkurrensen om lägsta pris ska ersättas med kvalitet. Det är viktigt att synliggöra hållbara transporter så att valet blir självklart. Som en jämförelse ska det vara lika självklart att välja en hållbar transport som att köpa miljömärkt i livsmedelsbutiken.

Fair Transport tål granskning och skapar trygghet för dig som transportköpare. Vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart. Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.

Fair Transport syftar till en stark och sund transportnäring redo att möta framtidens utmaningar.

Läs mer om vårt arbete med Fair Transport på vår egna sida:

Länk till vår egna sida på fairtransport.se

https://fairtransport.se/company/jan-olof-sundbergs-akeri-ab/