Stora massförflyttningar

Vi är experter på stora massförflyttningar i större projekt eller i kontinuerliga flöden. Större volymer av schaktmassor, förorenade och ej förorenade massor är också något vi är bra på.Större delen av vår fordonsflotta har täckning, vilket krävs vid förflyttning av olika material såsom sand, aska, kalk och FA klassade massor. Med täckning på de flesta ekipagen har vi även möjlighet att vara flexibla i valet av ekipage för olika typer av transporter.
Transporter av berg och grus från projekt eller från materialplats till kund förekommer ofta i vår verksahet. Vi har kapacitet till både små, stora och större volymer.

Vi är även behjälpliga med att hitta rätt avsättning och återvinningsmöjligheter för just dina specifika massor.

Vi innehar tillstånd för transport av farligt avfall (FA massor) och vi hjälper givetvis till att sköta rapportering till Naturvårdsverket gällande dessa transporter. 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om tidigare erfarenheter och kommande möjligheter tillsammans mer er.