Maskintransporter

Vi har i många år transporterat olika typer av maskiner och mekanisk utrustning runt om i hela Sverige. Ingen maskintransport är den andra lik vilket ställer höga krav på bra utrustning och rätt kompetens. Vi har byggt upp en mångsidig maskinpark som möter många av våra kunders behov och med vår erfarenhet vet vi att varje transport är unik och alltid kräver noggranna förberedelser, speciella tillstånd och särskilda anpassningar.

Våra ekipage har kapacitet till att köra maskintransporter för upp till 30 ton. Är lasten tyngre så erbjuder vi pålitliga och genomtänkta lösningar tillsammans med våra samarbetspartners. Vi ordnar självklart även med tillstånd, följebil och VTL när detta behövs.