Vi kan med hjälp av kranbil utföra frakt av större gods och föremål. Vi ordnar så att lyft, flytt och transport sker på ett säkert och effektivt sätt. En kranbil kan också komma till nytta vid trånga och krångliga lastning och lossning ställen. Med våra kranbilar är vi redo att ta oss an alla utmaningar och se till att varje transportuppdrag utförs med precision och professionalitet.Vår kranbil har en räckvidd upp till 15m och lyfter mellan 1-5ton​.

Exempel på tjänster vi kan erbjuda är byggtransporter, maskintransporter och alla olika typer av material leveranser i storsäck.