Anläggning & Entreprenad

Anläggnings- och entreprenadtransporter utgör en stor del av vår verksamhet och vi utför alla typer och storlekar av jobb, stora som små. Med våra tridembilar, lastväxlare och kasettbilar utför vi schakt, anläggning och materialtransporter. Vi är även verksamma inom asfaltsbranschen, där vi kör både asfalt för nyläggning och fräsmassor innan läggning.

Oavsett storlek på projekt eller uppdrag har vi alltid som mål att hålla hög servicenivå. Att hålla leveranstider och leverera med kvalitet är något vi alltid strävar efter.

Att minimera vår miljöpåverkan är något vi ständigt arbetar med på Sundbergs Åkeri. En av våra senaste investeringar är en tippbil inom anläggning som drivs på biogas (LBG), vilket är ett 100% fossilfritt bränsle.

Hos oss kan man även köpa material såsom grus, kross, jord, kalk och vägsalt för leverans.

Klicka här så kan du läsa mer om vårt materialsortiment.