Sand & Grus

Vi har ett flertal olika materialsortiment för dig att handla av på vår gård i Källeryd. Hämta direkt med egen kärra eller köp material inklusive transport av oss.

Önskar du andra materialsortiment än de vi har hemma så kan vi självklart hämta dessa hos våra samarbetspartners och leverera dit du önskar.

Sundbergs tillhandahåller följande materialsortiment:

Sand & Grus

Betonggrus, bärlager, dräneringsgrus, filtergrus, fyllnadssand, förstärkningslager, gjutgrus, gjutsand, grus, kalkkross, kabelsand, makadam, mesakalk, mursand, natursingel, råberg, samkross, sandlådesand, singel, slitlager, stenflis, stenmjöl

Jord

Anläggningsjord, oharpad jord, planteringsjord

Övrigt

Fyllnadsmassor, sågspån, vägsalt